• تست های سنجش ویتامین ها

  نام آزمایش

   

  سنجش ویتامین ها

   

  نقش ویتامین ها در بدن چیست؟

   

  ویتامین ها نقش حیاتی برای سلامت انسان ها داشته و وجود آنها در بدن برای ادامه بقا لازم و ضروری است. ویتامین ها به دو گروه تقسیم می شوند؛ برخی محلول در آب و برخی محلول در چربی هستند. از طرفی بهترین راه دریافت این ترکیبات موثر رعایت تنوع و تعادل در برنامه غذایی و استفاده مناسب از تمام گروه هایی غذایی به ویژه میوه ها و سبزیجات است.

   

   البته کمبود ویتامین ها در بدن، علائم متفاوتی ایجاد می کند که گاهی بسیار خفیف و گاهی خطرناک و غیرقابل جبران است. از این رو می توان به نقش حیاتی آنها پی برد. در این میان نشانه های کمبود، با توجه به نوع هر ویتامین در نقاط خاصی از بدن ظاهر می شوند.

   

  آزمایشات سنجش ویتامین شامل چه آزمایشاتی می شود؟

  D3

  B12

  Folic Acid (B9)

  E

  A

  C

   

   

  علت درخواست تست ویتامین

  انجام چک آپ های دوره ای

  سنجش سیستم دفاعی بدن

  تشخیص افتراقی بیماری راشیتیسم (ریکتز) و استئومالاسی

  بررسی علت بعضی از کم خونی ها

   

  نمونه مورد نیاز آزمایش و شرایط آن

  نمونه: خون وریدی

  بهترین زمان برای دادن خون به منظور انجام آزمایشات ، صبح زود و بعد از حداقل دو ساعت ناشتا بودن است.

  از مصرف مکمل ویتامین پیش از انجام آزمایش اجتناب نمایید.

   

  آزمایش سنجش ویتامین به چه معناست؟

   

  آزمایشات سنجش ویتامین میزان ویتامین ها را در خون اندازه گیری می کند. 

   

  جدول میزان طبیعی و غیر طبیعی انواع ویتامین ها

   

  سن/جنس

  میزان طبیعی ویتامین B12 بر حسب pg/ml

  همه

  191 - 663

   

  سن/جنس

  میزان طبیعی Folic Acid(RBC*) بر حسب ng/ml

  همه

  191 - 663

   

   

  میزان  ویتامین D(HPLC*) بر حسب ng/ml

  تفسیر

  کمتر از 10

  کم

  بین 10 تا 30

  نا کافی

  بین 30 تا 70

  خوب

  بیشتر از 70

  سمی

   

  * جدید ترین روش موجود که در  آزمایشگاه دکتر نشاط انجام می گیرد.