• سایر تست های دوران بارداری

  در طول دوران بارداری علاوه بر تست‌های غربالگری سه ماهه اول و دوم، پزشک شما ممکن است آزمایش‌های دیگری نیز درخواست کند بعضی از این تستها در زمانهای معینی از بارداری انجام می شوند و سایر تستها در صورت ایجاد مشکلات خاص در خلال حاملگی تقاضا می گردد .همچنین بعضی از تستهای آزمایشگاهی در خانم هایی که به دلایل مختلف (سن مادر ، سابقه خانوادگی و ..) در معرض خطر هستند در خواست می گردد. تستهایی که در ذیل بدان اشاره خواهد شد شامل تستهای روتین و برخی از تستهای کم تر شایع دوران بارداری می باشد.

  پزشک شما ممکن است تعدادی از این تستها را درخواست نماید و یا بسته به شرایط خاص شما تستهای بیشتری را مدنظر قرار دهد.

   

  نام تست

  نوع نمونه

  بهترین زمان انجام تست

  ضرورت انجام

  مصونیت در برابر بیماری سرخجه

   

  خون مادر

  سه ماهه اول بارداری

  بررسی ایمنی در برابر ویروس که می تواند سبب اختلالات زمان تولد شود .

   

  تست آنتی بادی HIV

   

  خون مادر

  سه ماهه اول بارداری ، ممکن است در شرایط High Risk   ،  در سه ماهه سوم هم تکرار شود .

   

  بررسی آلودگی HIV   که در صورت ابتلای مادر، اقداماتی جهت کاهش انتقال به جنین صورت گیرد .

   

  غربالگری هپاتیت B

   

  خون مادر

  سه ماهه اول بارداری ، در صورت لزوم در سه ماهه سوم تکرار می گردد .

   

  آلودگی هپاتیت B   را تشخیص می دهد .

   

  پانل TORCH

   

  خون مادر

  سه ماهه اول بارداری اگر مشکوک به عفونت بود .

   

  بررسی آلودگی توکسو پلاسما و دیگر بیماری های عفونی (مانند هرپس و سیتومگالوویروس) که می توانند نقایص زمان تولد ایجاد کنند .

   

  آزمایش های تیروئیدی

  خون مادر

  قبل از لقاح یا سه ماهه اول بارداری

  بررسی کم کاری یا پرکاری تیروئید که می تواند باعث سقط جنین شود

  تست هموگلوبین

   

  خون مادر

  قبل از لقاح یا اوایل سه ماهه اول بارداری ؛ در سه ماهه سوم تکرار می گردد .

   

  بررسی کم خونی

   

  تست سه گانه یا چهارگانه

   

  خون مادر

  هفته ۱۵ تا ۲۰ بارداری

   

  خطر حمل جنین با ناهنجاری های کروموزومی مشخص و نقایص لوله عصبی را تشخیص می دهد .

   

  تست های گنوره ، کلامیدیا و سیفلیس

   

  سلول های دهانه رحم ، ادرار یا نمونه خون

   

  قبل از لقاح یا سه ماهه اول بارداری ، ممکن است در شرایط High Risk   ،  در سه ماهه سوم هم تکرار شود .

   

  بررسی عفونت STD   ( بیماری های مقاربتی ) که می تواند باعث سقط ،اختلال زایمان یا عفونت نوزاد هنگام زایمان شود .