• شرایط انجام آزمایشات مختلف

  راهنمای آمادگی قبل از آزمایشات

  راهنمای آمادگی قبل از آزمایشات

  پیشگفتار

  اگر چه برای بسیاری از آزمایشات ناشتا بودن الزامی نیست ولی در اغلب موارد نمونه گیری در حالت ناشتا دارای ارجحیت می باشد.لذا بهترا است بدون صرف صبحانه به آزمایشگاه مراجعه فرمایید. انجام بیشتر آزمایشات نیازمند رعایت شرایط و نکاتی است که به صورت این راهنما در اختیار شما قرار می گیرد.

  - ترجیحا تا قبل از ساعت 10 صبح برای نمونه گیری  به آزمایشگاه مراجعه فرمایید.

  - بعد ازنمونه گیری می توانید به برنامه غذایی و فعالیت روزانه خود بپردازید.

  تعریف ناشتایی

  - نباید 12 ساعت پیش از نمونه گیری مواد غذایی و مایعات (به جز آب ) خورده یا آشامیده شود.

  - نباید 12 ساعت پیش ازنمونه گیری آدامس جویده شود یا از قرص های نعناع و طعم دهنده های مشابه استفاده کرد.

  - شام قبل از ناشتایی باید سبک باشد

  - بیمار باید داروهایی را که پزشک تجویزکرده بر طبق دستورات مصرف نماید ( البته آزمایشگاه رااز نظر مصرف داروها مطلع سازید) ولی ازمصرف داروهای شیرین مثل شربت سینه خودداری شود.

  - برای پیشگیری ازتاثیرات گرسنگی بر نتیجه آزمایش ، نباید ناشتایی بیش از16 ساعت ادامه یابد.

  - درمدت ناشتایی می توان دندان ها رامسواک زد.

  - موارد ذیل درمدت ناشتایی منع شده اند زیرا می توانند از طریق تحریک دستگاه گوارش یا برخی هورمون ها باعث تداخل درآزمایشات شوند.

  • نوشیدن آبمیوه ، چای و قهوه   
  • جویدن آدامس
  • انجام حرکات بدنی و ورزشی
  • استعمال دخانیات

  آزمایش قند خون ناشتا(Fasting blood sugar ( FBS

  - حداقل 8 ساعت ناشتایی رعایت شود

  - ترجیحا تا قبل ازساعت 9 صبح برای نمونه گیری به آزمایشگاه مراجعه فرمایید.

  آزمایش قند خون 2 ساعت بعد از صبحانه(2hpp)

  - با شروع میل نمودن صبحانه معمول هر روز ، زمان را یادداشت کنید.

  - مدت زمان صرف صبحانه بیش از 20 دقیقه نباشد

  - بعد از صرف غذا ازخوردن آب نبات ، آدامس ، شیرینی و قهوه جدا خودداری شود.

  - نمونه گیری راس 2 ساعت بعد از شروع صبحانه انجام می شود.از اینرو حتما قبل از موعد مقرر در آزمایشگاه حضور داشته باشید.

  - آزمایش حتماقبل از ساعت 9 صبح شروع شود و از انجام آزمایش در ساعات دیرتر خودداری شود

  - نوشیدن آب درنتیجه اشکالی ایجاد نمی کند.

  - ترجیحاً آزمایش های قند خون ناشتا و 2 ساعت بعد از صبحانه را در یک روزانجام دهید.

  تست تحمل گلوکز Glucose Tolerance Test ( GTT)

   

  - از3 روز قبل از آزمایش رژیم غذایی معمول رعایت شود.

  -12ساعت ناشتایی رعایت شود.

  - آزمایش حتما قبل از ساعت 9 صبح شروع شود و از انجام آزمایش در ساعات دیرتر خودداری شود.

  - ابتدا در آزمایشگاه یک نمونه قند خون ناشتا از شما گرفته می شود . سپس  یک محلول قندی به شما داده می شود. بعد از نوشیدن مایع قندی بنا به درخواست پزشک معالج شما در فواصل زمانی نیم ، یک ، یک و نیم ، دو و حتی سه ساعت بعد از مصرف محلول قندی ، از شما خون گیری می شود.

  - ارجح است هیچ ماده ای برای بهتر شدن طعم محلول قندی به آن اضافه نشود ، در صورت ضرورت فقط می توان مقدار کمی آب لیمو اضافه کرد.

  - در زمان مقرر برای انجام خون گیری ها حتماً در آزمایشگاه حضور داشته باشید.

  - درفواصل خون گیری ها از خوردن آب نبات ، آدامس ، شیرینی و انجام فعالیت های بدنی جدا خودداری شود.

  - نوشیدن آب در فواصل خون گیری بلا مانع است.

  - در صورت درخواست آزمایشات دیگر ، نمونه گیری همراه با نمونه قند خون ناشتا انجام می شود.

  آزمایشات چربی های خون Cholestrol,Triglyceride,HDL,LDL,VLDL

  - 14 -12 ساعت ناشتایی رعایت شود.

  درمورد اندازه گیری تری گلیسرید و کلسترول

  - از دو هفته پیش ازآزمایش ، رژیم غذایی ثابتی رعایت شود.

  - سه روزپیش ازآزمایش ، ازمصرف الکل خودداری شود

  - در موردتری گلیسرید حداقل 24 ساعت پیش از آزمایش ازانجام ورزش های سنگین خودداری شود.

  - درموردکلسترول بهتر است پیش از آزمایش ، به مدت سه هفته ، وزن بدن ثابت باشد.

  آزمایشات انعقادی(PT,PTT)

  - اگر این آزمایشات برای کنترل دوز دارو استفاده می شوند، نمونه گیری باید نیم ساعت قبل از دریافت دوز وارفاین ( برای تست PT) و هپارین ( برای تستPTT ) انجام شود.

  - ترجیحا برای انجام این تست همیشه به یک آزمایشگاه مراجعه شود.

  هورمون های تیروئیدی

  - خون گیری باید قبل از مصرف دوز داروی روزانه انجام شود.

  - در صورت تغییر دوز داروی مصرفی ، حداقل دو هفته پس از مصرف دوز جدید برای انجام آزمایش هورمون های تیروئیدی اقدام شود.

  آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA)

  - این آزمایش برای تشخیص زود هنگام بزرگی یا سرطان پروستات درخواست می شود و انجام آن از اواسط چهل سالگی به طور منظم و حداقل سالی یکبار توصیه می شود.

  - یک هفته پیش از مراجعه به آزمایشگاه نباید معاینه پروستات و بیوپسی پروستات صورت گرفته باشد.

  - یک هفته پیش ازانجام آزمایش نباید معاینه مقعد انجام شده باشد.

  - رادیو تراپی و مصرف داروهایی نظیر تستوسترون می تواند موجب افزایش مقادیرPSA  گردد لذا در این موارد آزمایشگاه یا پزشک معالج را مطلع کنید.

  - چهل و هشت ساعت پیش از انجام آزمایش نباید انزال یا مقاربت صورت گیرد.

  - چهل و هشت ساعت پیش از انجام آزمایش نباید دوچرخه سواری کرد.

  هورمون های زنانه

  -  در مورد بررسی هورمون های زنانه نظیر استروژن ، پروژسترون ، FSH وLH توجه به دستور پزشک مبنی بر انجام آزمایش در روزهای خاصی از ایام عادت ماهیانه ضروری است.

  پرولاکتین

  نمونه گیری باید حداقل دو ساعت پس از بیدار شدن از یک خواب آرام و کافی باشد.

  - استرس باعث نتایج بالای کاذب درآزمایش خواهد شد.

  - در صورت استفاده ازداروی خاص آزمایشگاه را مطلع سازید.

  کورتیزول وACTH

  بیشترین ترشح این هورمون ها صبح و بهترین ساعت نمونه گیری 8 صبح است . در صورت درخواست این آزمایش ها ساعت 7:30 صبح در آزمایشگاه حضور داشته باشید.

  توجه: درمواری کمی امکان دارد در محل خون گیری کبودی ایجاد گردد. به منظور کاهش احتمال آن توصیه می شود بلافاصله پس از خون گیری ، محل خون گیری را بمدت چند دقیقه با انگشت سبابه دست مقابل فشار دهید.

  تست مانتو(PPD)

  یک تزریق جزئی داخل جلدی است که واکنش در مقابل آن نشانه تماس با میکروب سل است و نیاز به تفسیر بالینی دارد

  -  24تا 72 ساعت بعد از تزریق نباید موضع را خارانده و از تماس آن با آب خودداری شود

  دقت شود زمان خوانش تست که 24 تا 72 ساعت بعد ازتلقیح است با روزهای تعطیل تلاقی نکند

  -  حتما خود فرد آزمایش دهنده باید برای خواندن نتیجه به آزمایشگاه مراجعه نماید تا قرمزی و سفتی محل تزریق بررسی و ثبت گردد.

  اوره تنفسی (UBT)

  این آزمایش برای بررسی عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری در معده استفاده می شود

  - 6 ساعت ناشتایی رعایت شود

  - از مصرف آنتی بیوتیک و بیسموت ، در طی 4 هفته پیش از آزمایش خودداری شود.

  - از مصرف انواع آنتی اسید، سایمتیدین و رانیتیدین ، به مدت یک هفته پیش از آزمایش خودداری شود.

  کشت حلق

  این آزمایش باید توسط پرسنل آزمایشگاه انجام شود و مستلزم همکاری لازم با ایشان می باشد تا نمونه ازکف حلق گرفته شود و ابزار مربوطه به زبان کوچک، لوزه ها و محوطه دهان برخورد نکند. ابتدا زبان فرد با استفاده از چوب مخصوص (آبس لانگ) ثابت نگهداشته می شود، سپس با استفاده از سواپ مرطوب نمونه گیری انجام می گردد.

  نحوه جمع آوری سواپ خلط

  راه های عملی برای نمونه گیری بهتر ، استنشاق روی بخار آب و یا قرقره با آب نمک رقیق هستند

  - نمونه خلط باید صبح و قبل از صرف صبحانه گرفته شود.

  - لازم است قبل از گرفتن نمونه خلط، محوطه دهان چندین بار با آب معمولی شسته شود.

  - بیمار باید خلط را با یک سرفه عمیق خارج نماید و تا حدامکان ازآلوده شدن با آب دهان ممانعت بعمل آید. سعی شود نمونه آب دهان نباشد شایان ذکر اینکه آب دهان شفاف و آبکی است ولی خلط چسبندگی دارد.

  - نمونه در داخل یک ظرف استریل جمع آوری شود و سریعا به آزمایشگاه رسانده شود.

  - درصورتی که بیمار قادر به گرفتن نمونه خلط نباشد، از داروهای آئروسل و رقیق کننده ترشحات جهت کمک به سرفه و خروج ترشحات تنفسی بر طبق دستور پزشک استفاده شود.